UMUHIMU WA SWALA KATIKA UISLAMU

Post anything related to English or other language, News, Education, Stories,Technology ,Family & Health ,novels..Sports and Fitness...........etc
fatuma taha
Posts: 20
Joined: Mon Feb 24, 2020 5:09 pm

UMUHIMU WA SWALA KATIKA UISLAMU

Post by fatuma taha » Wed Mar 25, 2020 12:19 pm

Khutba ya
Dini ya kiislamu ambayo Mwenyezi Mungu ameitukuza na kuridhia nayo, na ameweka malipo makubwa kwa vile vinavyotamani nafsi na uislamu umejengwa na misingi na hatosalimika anaekeuka misingi hayo na adhabu iumizayo, na atakae fuata misingi hayo atapata utukufu na heshima hapa duniani na kesho akhera, na miongoni mwa misingi hayo ni swala, swala ambao ni msingi wa dini na nguzo ya pili baada ya kutamka shahada mbili, na swala ni fadhila kubwa ambapo Mtume wa Mwenyezi Mungu (Swalla Llahu ‘alayhi wasallam) amesema: [ Swala ni bora, na atakae weza kuzidisha basi na azidishe].

Swala ni nguzo ya pili katika uislamu. Imepokewa na Anas akisema Mtume (Swalla Llahu ‘alayhi wasallam) : [Nimependekezwa na wanawake mafuta mazuri na nikajaaliwa kuwa swala ndio kitulizo cha macho yangu]. Na ni ibada ya kwanza aliyofaradhisha Mwenyezi Mungu, na mwanzo atakayohisabiwa mwanadamu, na ndio wasia wa mwisho ambao Mtume (Swalla Llahu ‘alayhi wasallam) ameusia umma wake akisema: [ Swala, swala na watumwa wenu]. Na ndio mwanzo itakayopotea na ikipotea imepotea dini.

Na kuonyesha umuhimu wa swala kufaradhishwa katika mbingu ya saba, na ndio inaowekwa mafungamano kati ya mja na mola wake, na inakataza maovu. Amesema Mwenyezi Mungu (Subhaanahu wa Taala):

قال تعالى) : إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ( [العنكبوت: 45] {{Hakika Swala humzuilia huyo mwenye kusali na mambo machafu na maovu}}

Wengi miongoni mwa watu wanaswali swala ya ghurabu (kudonoa), hawana utulivu, wala hawamtaji Mwenyezi Mungu ila kwa uchache, kugeuka katika swala kujikuna, mfanya biashara kufikiria mali yake anaposwali.

Hadithi iliopokewa kutoka kwa Mtume (Swalla Llahu ‘alayhi wasallam) akimuambia mtu ambae hakua na utulivu katika swala “Rejea ukaswali kwani hujaswali”

Mambo Ambayo Husababisha kuhudhurisha Moyo unapokuwa katika Swala

Mambo ambayo husababisha kuhudhurisha moyo ni kujua unacho kizungumza au unachokifanya, mfano;

Unapotoa Takbir na kuinua mikono miwili hii inamaanisha kumtukuza Mwenyezi Mungu.

Na ukiweka mkono wa kulia juu ya kushoto ni kujidhalilisha mbele ya Mwenyezi Mungu.

Na ukirukuu inamaanisha kumuadhimisha Mwenyezi Mungu.

Na ukisujudu ni kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu.

Anaposema: “Shukrani zote ni za Mwenyezi Mungu” anaitikia Mwenyezi Mungu amenishukuru mja wangu, na anaposema “ Mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo” anasema Mwenyezi Mungu: amenisifu mja wangu, na anaposema mwenye kumiliki siku ya mwisho, anasema Mwenyezi Mungu: amenitukuza mja wangu., anaposema kwako wewe nakuabudu na kwako wewe nataka msaada, anasema Mwenyezi Mungu: haya ni kati yangu na mja wangu.

Anaposema ametakasika Mola wangu aliekua mkubwa, na ukisema ametakasika mola wangu alie juu, Mwenyezi Mungu anasikia hata kama ni kwa sauti ya chini, anasikia kila neno unalolisema na hata kama ni kwa sauti ya chini.

Kumuomba Mwenyezi Mungu usaidizi wa kufanya amali nzuri, imepokewa na Mtume (Swalla Llahu ‘alayhi wasallam) akisema: [Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie katika kukutaja na kukushukuru, na kufafanya uzuri ibada yako].

Kujua kuwa unyenyekevu ni roho ya swala, Amesema Mwenyezi Mungu (Subhaanahu wa Taala):

قال تعالى (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) [المؤمنون: 2]
https://www.global-minbar.com/sw/umuhim ... ka-uislamu  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “albortokala Languages”